ALUMINIJ - Al

Aluminij je jedna od najrasprostranjenijih kovina; čini gotovo osam postotaka Zemljine kore. Meðutim, aluminij se u prirodi nikad ne nalazi èist, veæ uvijek u spojevima s razlièitim tvarima, s kojima gradi mnoge stijene i tlo. Znanstvenici su stoga morali riješiti težak problem: kako dobiti aluminij iz njegovih spojeva, i to jeftino i u velikim količinama. U veljači 1886. godine, mladi kemičar Charles Martin Hali riješio je taj problem, pa je tako otpoèelo novo metalno doba. era aluminija. Hali je otopio mineral kriolit (spoj aluminija) i pomiješao ga je s oksidom aluminija i potom kroz tu mješavinu propustio elektriènu struju. Poslije kraćeg vremena počeli su se pojavljivati mali komadi kovine aluminija. Bio je to prvi ovakav proces dobivanja metala. Kriolit se nalazi samo na Grenlandu i prilično je rijedak mineral. Zbog toga se aluminij proizvodi iz boksita, koji se može naæi u mnogim zemljama, pa i u našoj zemlji. Aluminij je srebrnastobijela, sjajna kovina. Gotovo je tri puta lakši od željeza. Može se izvlaèiti u žice finije od ljudske vlasi, kovati u ploče koje su mnogo puta tanje od papira. Premda je podložan štetnom djelovanju nekih kiselina, pod normalnim uvjetima aluminij ne podliježe nagrizanju. Kad se pomiješa s nekim drugim kovinama, dobivaju se kombinacije poznate pod opæim nazivom legure, koje mogu biti jače, èvršæe i izdržljivije od samog aluminija. Aluminij je idealan materijal za izradu kuhinjskog posuða zbog toga što je odličan vodič topline i što se lako i jednostavno èisti i održava. Zbog njegove male težine, od aluminija se prave mnogobrojni korisni proizvodi, počev od električnih kablova pa do automobilskih motora. Doprinos aluminija u suvremenoj industriji naročito se vidi po tomu što se on upotrebljava za izradu trupova, krila i propelera aviona. Danas se čak i motori lokomotiva izraðuju od legura aluminija. Svake se godine otkriju novi načini upotrebe aluminija. Samljeven u fini prašak, aluminij se miješa s uljima da bi se napravila boja. Primjenjuje se zatim za omotavanje razlièitih proizvoda. Od aluminija se prave tube za pastu za zube. kremu za brijanje i si. U najnovije doba aluminij je sebi prokrčio put u industriju namještaja i u graðevinarstvo. Aluminij podnosi velike temperature te se upotrebljava u rashladnim sistemima . Od aluminija jedino nešto veæe temperature podnosi Bakar - Cu. Temperatura topljenja aluminija iznosi 660°C, a temperatura ključanja iznosi 2519°C. Bez aluminija se danas ne može zamisliti ni industrija elektronskih i električnih aparata — on je znači postao nezamjenjiv u gotovo svim granama ljudske djelatnosti.
RSS

 


vrh stranice